• İş Güvenliği Uzmanlığı
 • Risk Değerlendirmesi
 • İş Güvenliği Eğitimleri
 • Yangın Güvenliği
 • İşyeri Hekimliği
 • Sağlık ve Güvenlik Planı
 • Acil Durum Planı
 • Patlamadan Korunma

 

İŞYERİ  HEKİMLİĞİ

6331 sayılı yasanın uygulamaya geçmesi ile, işyeri sağlık risklerinin tespiti, takibi ve çözümlenmesi konusu  işyeri hekimliğinde profosyonelliği ön plana çıkarmaktadır. Bir işyerinde çalışmaya başlayacak personelin işe uygunluk muayenesini yapmak,  periyodik muayenelerini düzenli yapmak, meslek hastalığı veya işe bağlı hastalıkları yakından takip ederek önlem almak, yüksekte çalışma, vardiyalı çalışma ve bunun gibi özellik arzeden işlere uygun muayeneleri yapmak profosyonel işyeri hekimliği bilgi ve deneyimi gerektirmektedir. Yıllarca ağır sanayide işyeri hekimliği yapmış deneyimli hekimlerimiz bilgi ve deneyimlerini sahaya yansıtmak için  Risk Analiz Osgb Danışmanlık Ltd Şti  çatısı altında bileşmişlerdir.

 

İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ = RİSK

Erişkin bir insan gününün 6-8 saatini uykuda, meşguliyetlerine ve yaşadığı şehre bağlı olarak 1-2 saatini trafikte ( ki bu şehir İstanbul ise bu süre 6 saate kadar çıkabilmektedir) geçirmektedir.  8-10 saatini ise iş yerinde geçirmektedir. Yaşamın kendisi bir çok risk içermekte iken, iş yaşantısının kullanılan ekipman ve kimyasallara bağlı olarak şiddeti ve olasılığı artan riskleri içermesi kaçınılmazdır. Bu risklerden kaçınmanın 2 yolu vardır. Birincisi tüm iş yerlerini kapatalım ve hepimiz evimizde oturalım. Bu yol takdir edersiniz ki uygulanamaz bir durumdur. O halde 2. Yol kalıyor geriye iş yaşamındaki risklerimizi kabul edilebilir düzeye indirecek önlemler almak…

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu daha önceki tüzük ve yönetmeliklerimize yeni bir bakış açısı ekleyerek, sadece sanayide görev alan işçilerin değil, iş ortamındaki tüm çalışanların yaptıkları işten kaynaklı belirli risklerle karşı karşıya olabileceklerini ön görerek iş sağlığı ve güvenliği kapsamını genişletmiştir. Tüm sektörlere hitap etmiş ve özel- kamu tüm personeli koruma altına alacak şekilde bir değerlendirme yapmıştır. Her işveren, iş yerinde veya işin gereğine karşı, az ya da çok tehlikeli olmasına veya çalışan sayısına bakmaksızın risk değerlendirmesini yaparak çalışanlarının sağlığını korumakla mükelleftir.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN EL ELE

Risk Değerlendirme, iş yerinin iyi tanınmasını gerektiren bir işlemdir. Bu yüzden deneyimli risk değerlendirme uzmanları ile birlikte mutlaka çalışanların katılımıyla gerçekleştirilmesi gerekir. Hiç kimse çalışma ortamını çalışanın kendisi kadar iyi bilemez. Risk değerlendirme uzmanları olarak hiçbir riskinizi atlamamanız için size deneyimimizle yardımcı olacağız ve iş kazalarının tekrarlanmasını önleme yolunda minimum risklerle çalışmanızı BİRLİKTE sağlayacağız.

 

RİSK ANALİZLERİ

6331 sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ nın, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘‘İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği’’ ne göre tüm iş yerleri risk analizini yapmak/yaptırmak zorundadır. Ayrıca, acil eylem planı ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimleri de yasa gereği yapılması zorunlu diğer konulardır.

Yapılan risk değerlendirmesi, iş yerinin tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yıl, tehlikeli iş yerlerinde 4 yıl, az tehlikeli iş yerlerinde 6 yıl geçerlidir.

Bu süre dolmadan kısmen veya tamamen yenilenmesini gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir:

 • İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlike ortaya çıktığında,
 • Üretim yönteminde değişiklikler yapıldığında,
 • İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kala olayı meydana geldiğinde,
 • Çalışma ortamı sağlık gözetim ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli görülmesi durumunda,
 • İş yerinin taşınması ya da bulunduğu binada değişiklik yapılması sonucunda,
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ait bir yönetmelik değişikliği olması durumunda,
 • İş yerinde kullanılan madde, ekipman ve uygulanan teknolojide değişiklikler yapılması durumunda.

Sağlıklı ve güvenli bir iş yeri oluşturmak, hem şirket sahibine hem de çalışanlara güven ve moral motivasyon aşılayacak, kurumsallaşmanıza katkı sağlayacaktır. Yıllarca bu sektörde çalışmış deneyimli ekibimiz size katkı sunmaya hazırdır.

 

ACİL EYLEM PLANI HAZIRLAMA

6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ çerçevesinde, 18.06.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘’İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik” e göre; işveren, Acil Eylem Planını hazırlatmalı, bu plana göre gerekli tedbirleri almalı, personel eğitimlerini sağlamalıdır.

Ayrıca:

 • Çok tehlikeli sınıf ise 2 yılda bir,
 • Tehlikeli sınıfta ise 4 yılda bir,
 • Az tehlikeli sınıfta ise 6 yılda bir acil eylem planını yenilemelidir.

İş yerinizin acil durumlara karşı hazır olması can ve mal kaybını en aza indirecektir.
İş yerinizi acil durumlara karşı hazır hale getirmeyi deneyimli ekibimize bırakın, RİSKİNİZİ BİZ YÖNETELİM…

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ çerçevesinde, 15.05.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik” e göre:

 • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde çalışan başına 8 saat,
 • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde çalışan başına 12 saat,
 • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde çalışan başına 16 saat

Eğitim aldırılması zorunludur. Ayrıca işe yeni alınan her çalışanın bu eğitimleri alması gerekmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle birlikte, görev yaptığı alanın risklerini öğrenen çalışan daha güvenli ve verimli çalışacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın belirlediği eğitim konularına uygun olarak “Risk Analiz Osgb” tarafından verilmektedir.